CO CHCI

Mým snem je stát, který funguje efektivně a komunikuje otevřeně s občany.

Stát, který myslí dál než na jedno či dvě volební období.

Stát, který podá pomocnou ruku, pokud je potřeba.

Stát, který neprodá své hodnoty kvůli krátkodobému ekonomickému zisku.

Na čem chci v Senátu pracovat:

Když se rodina rozhodne mít děti, nesmí to automaticky znamenat, že stát jednoho z rodičů donutí zůstat doma několik let. Stát má rodiče podpořit, nikoliv jim stavět překážky. Samozřejmostí pro mě proto bude podpora pravidelné valorizace rodičovského příspěvku a podpora zkrácených úvazků.

Pokud chce žena skloubit péči o rodinu a práci, tak by ji v tom měl systém maximálně podpořit. Ekonomicky se to vyplatí, lidsky je to správně. I proto budu hlasovat i pro zvýšení kapacit školek, dostupnost dětských skupin či lesních klubů.

Moc dobře vím, že musíme řešit současnou energetickou krizi. Podpořím zavedení takových opatření, která budou domácnosti a veřejné budovy motivovat k nižší spotřebě energie. Zároveň je nezbytné, aby stát zvýšené ceny energií rozumně kompenzoval.

Do budoucna musíme hledat cestu, aby obce i místní komunity dosáhly energetické soběstačnosti. Moderní přístup k energetice je totiž nutný nejen pro zdravější životní prostředí, ale i pro zdravější ekonomiku. Než těchto cílů dosáhneme, je na místě podpořit výstavbu nových bloků jaderných elektráren.

Je to pořád dokola. O korupci všichni mluví, ale když dojde na lámání chleba, tak boj proti ní málokdo podpoří. Dosavadní laxní přístup politiků nás stál miliardy ročně.

My, Piráti, se držíme jednoduchého hesla: kam je vidět, tam se nekrade. Není za námi žádná korupční kauza. Budu se zasazovat o to, abychom konečně měli informace o skutečných vlastnících společností. Zejména těch, které čerpají dotace a získávají veřejné zakázky. Také se neobejdeme bez jasných a vymahatelných pravidel pro předcházení střetu zájmů politiků.

Vidíme to všude okolo nás – lesy sežrané kůrovcem, vyschlá půda, málo vody a živočichů. O naši přírodu a krajinu se nestaráme dobře, i když jsme na ní všichni závislí. Proto budu hlasovat pro takové zákony, které budou bojovat proti suchu a podporovat pestrost přírody.

Taktéž budu hlasovat pro opatření, která pomohou rozšířit ochranu půdního fondu a které odstraní nesmyslnou byrokraciI pro zemědělce. Ti mají hospodařit, a ne vyplňovat „papíry“. S tím souvisí i lepší dostupnost kvalitních místních potravin. Všichni víme, že české rajče se s tím dovezeným nedá srovnat.

Po ruském útoku na Ukrajinu jsme si uvědomili, že nemůžeme vyměnit své hodnoty za krátkodobý ekonomický zisk. Proto budu podporovat naše sebevědomé členství v EU a v NATO. A budu oponovat těm politikům, kteří se nás snaží přesvědčit, že jsme ohroženi „diktátem Bruselu“.

Evropská unie jsme my. Je jen na nás, jakou roli v unii budeme hrát. S aktivním přístupem můžeme ovlivnit víc než doposud. Nesmíme také zapomenout na naši nedávnou minulost, kdy vládnoucí režim pronásledoval nepohodlné. Proto je mě důležité podporovat demokratickou opozici v nedemokratických státech.

Vím, že v politice se nedá zavděčit všem. Ale chci být maximálně otevřený a vysvětlovat zákony a hlasování voličům v našem regionu. Kromě otevřené kanceláře si jednou měsíčně přímo na náměstích ve městech a obcích našeho regionu rozbalím putovní kancelář. Rád zde prohodím pár slov s každým, kdo bude mít zájem o otevřenou a slušnou debatu.

Další příležitost vidím v pravidelných diskuzích a besedách. Nebudu zapomínat ani na podporu občanské společnosti a místních spolků – jsou tím, co pomáhá utvářet charakter života v našich obcích. 
 
 

Máte otázky?

Věřím v odvahu, která v kombinaci s velkou energií může změnit staré pořádky.

 Proto se jako senátor budu zasazovat o takové zákony, které nás k tomuto cíli budou směřovat.

POKUD TO CÍTÍTE STEJNĚ

podpořte mě ve volbách do Senátu 23. - 24. 9. 2022.